Duranet veiligheidsnetten doen dienst als werkplatform bij het onderhoud van de funderingen van windturbines op zee.

De netten worden gemonteerd door de firma AWAH. Het bedrijf is gespecialiseerd in de uitvoering van werken op moeilijk bereikbare plaatsen en staat in voor het onderhoud van de coating op de stalen funderingen van de 140m hoge windturbines in de Noordzee.

Vermits de locatie geen gebruik van steigers toelaat worden tijdelijke werkplatformen gebouwd met duranet veiligheidsnetten. Gespecialiseerd personeel kan, lopend op de netten, de noodzakelijke schilder- en onderhoudswerken uitvoeren.